Projelerinizi Güvenle Taşıyalım

Proje nakliyesi veya proje lojistiği olarak da bilinen proje taşımacılığı; kara, deniz veya hava yoluyla hareket edebilen büyük, karmaşık ve yüksek değerli ekipman parçalarının taşınması sürecidir. Bu süreç, vinçler, kamyonlar, demiryolu, uçaklar ve gemiler yardımıyla tekli veya çoklu sevkiyatları içerebilir. Ayrıca, proje taşımacılığı süreçlerinde belirli bir zaman çerçevesine sadık kalınmalı, sürecin gecikmesine neden olabilecek tüm faktörler önceden planlanıp, önlenmelidir. Bu da gönderileri, tüm lojistik endüstrisindeki en karmaşık ve en ayrıntılı projelerden birisi haline getirir.

Proje Taşımacılığı Nedir?

Proje taşımacılığı, belirli bir proje için tasarlanan ulusal-küresel nakliye veya büyük, hacimli, ağır, gabari dışı yük ve yüksek değerli ekipman ve parçaları ifade eder. Proje lojistiği veya proje kargosu olarak da isimlendirilen bu hizmet, teslimattan sonra sevkiyat ve yeniden montaj amacıyla sökülmesi gereken farklı bileşenlerin sevkiyatlarını da içerir.

RLS Lojistik, yılların verdiği taşımacılık deneyimi, geniş ulaşım ağı ve ulaşım çeşitliliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde, yüklerin taşınmasında proje taşımacılığına ilişkin hizmet vermektedir.

Proje Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Proje kargoları uluslararası taşımacılık olarak veya tek bir lokasyondan temin edilebilir. Bu tür kargolar çoğunlukla mühendislik, rüzgar enerjisi, madencilik ve inşaat sektörlerinde tercih edilir. Bu kargo türünün güvenli ve emniyetli bir şekilde taşınması ve aynı zamanda belirlenen bütçe limitleri ve termin sınırları içinde kalınması için detaylı bir mühendislik prosedürüne ihtiyaç vardır.

Belirli bir süre boyunca A konumundan B konumuna veya çeşitli konumlara transit geçişte tek veya birkaç farklı araç kullanılabilir. Bu tür proje taşımacılık kargolarının taşınması sırasında, her ayrıntıyı hesaba katmanızı gerektirir.

Bu nedenle, verimli operasyonlar için bir ön planlama süreci hayati önem taşımaktadır. Bu kadar karmaşık kargo operasyonlarında RLS Lojistik ile verimliliği yakalayın, riskleri ortadan kaldırın ve maliyetleri azaltın.

Bu tür kargolar özel taşıma modlarına ihtiyaç duyar, bu nedenle “ Proje Kargo ” veya “ Ağır Yük Kargo” olarak adlandırılır. Güvenlik gerekliliklerini yerine getirmek ve operasyonlar sırasında verimlilik sağlamak için benzersiz tasarımların bulunduğu bu taşıma sistemine talep her geçen gün artmaktadır.

Farklı türde kargolar, farklı tür yol ve iklim şartlarında taşınırlar. Bu nedenle güvenli operasyonları sağlamak için titiz bir çalışma yapılmalıdır. Kargo varış noktasına giden yollar düz olmadığında, düz yataklı kamyonlar bu tür uygulamalarda yardımcı olmaz. Açık kasa kamyon kullanılacak olsa bile, ne kadar sürecek?

Bu tür faktörler göz önünde bulundurularak özel bir ulaşım aracı devreye alınmalıdır. Özellikle mal, teslim alınacak noktadan çıkmadan önce üzerinde durulması gereken bazı hususlar vardır.

  • Hedefe giden yolun etüdü yapılır.
  • Genişliklerini ve yol boyunca köprü gibi yapıların varlığı kontrol edilir.
  • Proje taşımacılığı kapsamında genel olarak elektrik direklerinin konumu değiştirilerek yolun genişletilip genişletilmeyeceğine veya başka bir uygulamanın gerekli olup olmadığına karar verilir.
  • Bu nedenle proje taşımalarında yol araştırması kritik bir rol oynar. Tüm planlama yapıldıktan sonra, gidilecek rotaya göre devlet ve diğer resmi makamlar tarafından ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yol izinleri alınır.

Proje taşımacılığı hizmetleriyle, müşterilerinin tüm projelerini kapsamlı, detaylı ve titiz bir şekilde gerçekleştiren RLS Lojistik ile zamanı verimli kullanmanın ve güvenliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Entegre Lojistik Süreçleri

Entegre lojistiğin daha iyi anlaşılabilmesi için entegre lojistik süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Üretim ve pazarlama zincirinin başarılı olabilmesi için, entegre lojistik hizmeti de oldukça önemlidir. Entegre lojistik süreçleri, düşük maliyeti esas almaktadır. Ürünün üreticiden çıktığı andan itibaren tüketiciye gidene kadar geçen geçtiği tüm aşamaları kapsamaktadır.

Günlük hayatta tükettiğimiz suya kadar her ürün belli bir lojistik zincirine dahildir. Tabi ki sadece tedarik zinciri ve nakliye değil, ürünün depolanma aşamaları da önemlidir. Entegre taşımacılık, ülke içerisinde yapılabileceği gibi uluslararası da yapılabilmektedir. Özellikle uluslararası olan taşımalarda tüm aşamaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi daha kolay olmaktadır. Bu sayede hem taşımacılık faaliyetleri zaman konusunda gecikmeye düşmeyecek hem de daha az maliyetli olacaktır.

Entegre taşımacılık hizmeti arasında yerini alan detaylardan biri de özellikte serbest ticaret bölgelerde yapılacak olan ithalat ve ihracat konusudur. Bu aşamada müşterinin süreçle ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Oden Lojistik gibi profesyonel hizmet veren lojistik şirketleri her aşamada bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle gümrük konusunda deneyimli bir lojistik firması sayesinde sevkiyat ve ürün teslim konusunda da hızlı olabilmeniz mümkün. Oden Lojistik, geniş lojistik hizmetleriyle siz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak çözüm üretmektedir. Siz de iş yükünüzü azaltmak istiyorsanız Oden Lojistik ile iletişime geçerek entegre taşımacılık hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Entegre Taşımacılığın Kapsama Alanları

Entegre taşımacılıkta farklı taşıma modları arasından yararlanılmaktadır. Tabi ki bu süreç yalnızca taşıma modlarını kapsamamaktadır. Entegre taşımacılığın ilk adımı olarak ürünün ya da hammaddenin teminini söyleyebiliriz. Sonrasında ürünün taşınma aşaması, depolanma süreçleri, ürünün paketlenmesi, paketlendikten sonra dağıtıma çıkartılması bir bütün olarak entegre taşımacılığın adımlarıdır.

Entegre Taşımacılığın Faydaları

Kimi zaman ürünün fazla talep görmesi için kaliteli olması tek başına yeterli değildir. Entegre taşımacılığın faydaları göz önünde bulundurulduğunda ürünün pazarlama aşamaları da, ürüne kolay ulaşılabilmesi için avantaj sağlamaktadır. Ürünün veya malzemenin nihai tüketiciye ulaşabilmesi için profesyonel ve güçlü bir pazarlama ve lojistik faaliyetleri gerekmektedir.

Entegre taşımacılığın, maliyetleri düşürmede de etkisi olduğunu söylemiştik. Ürünler taşınırken ihtiyaç duyulan depolama, nakliye, gümrükleme, sigorta, dağıtım aşamalarının hepsinin bir arada planlanması ve uygulanması entegre faaliyetlerinin düşürmesini sağlamaktadır. Örneğin, bir ürün fabrikadan çıktıktan sonra gönderileceği yere ulaşırsa ve ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde dağıtımı yapılırsa depolama hizmetine de fazla harcama yapılmamış olunacaktır.

Proje Taşımacılığı Süreçleri

Proje taşımacılığı süreçleri ele alındığında temel altı başlık altında sıralanabilir. Bu aşamalar;

  • Hazırlık aşaması,
  • Analiz aşaması,
  • Tasarım aşaması,
  • Planlama aşaması,
  • Uygulama ve son nokta da ise kontrol ve sonuç aşaması olarak sıralanabilir.

Hazırlık aşaması kapsamında yük ve taşınma işlemi baz alınarak fiziksel koşullar değerlendirilir ve bu koşullara bağlı olarak uygun yöntemin belirlenmesi adına yasal ve teknik çerçeveler içerisinde en uygun yönteme karar verilir. Bazı projeler için birden fazla araca ihtiyaç meydana gelebilir işte bu gibi noktalarda bir proje kapsamında kaç araca ihtiyaç olduğunu saptamak adına mühendislik bilgileri gereklidir.

İkinci aşama sürecine geçildiğinde ise araçların ne olması gerektiği, kaç adet olması gerektiği ve proje taşıma operasyonu gerçekleşirken gerekli olabilecek yardımcı aletlerin/ekipmanların tedariğinin gerçekleşmesi süreci saptanır. Bu aşama ayrıntılar üzerinde yoğunlaşılan önemli bir aşamadır.

Tasarım aşamasına gelindiğinde bu nokta operasyon evresinin ana/temel hatlarının belirlendiğini yerdir. Her bir aşama ayrı bir özen gerektirir, tasarım aşamasında ana hatların kusursuz bir şekilde belirlenmesi de son derece mühimdir.

Planlama aşaması ayrıntıların ve temel hatların harmanlandığı yerdir. Projelerin gideceği konum için en uygun görülen güzergah ve yol izinlerinin onay alması, gerekli ekipmanların/aletlerin sağlanması temel süreçlerdir ve planlama aşamasını meydana getirir.

Son noktalara geldiğimizde uygulama aşamasına geçilerek projelerin araca yüklenme faaliyeti gerçekleştirilir. Bu noktada projelerin özenle yerleştirilmesi son derece önemlidir. Bu noktada profesyonel ekip çalışması gerçekleştirilir. Gümrük, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi, projenin taşınacağı güzergah üzerinde bulunan kontrol noktalarının keşfi ardından iş takip rapoları bu sürecin tamamlayıcı parçaları olarak uzman eller tarafından gerçekleştirilmektedir. Proje taşımacılığı kapsamında yüklerin indirilmesi uygulama sürecinin parçası olarak değerlendirilir. Projenin indirilmesi için ihtiyaç duyulan ekipman ve aletlerin kullanıma hazır hale getirilmesi ardından yükün indirilmesi/boşaltılması gerçekleştirilir.

Kontrol aşaması adından da anlaşılacağı üzere her projede itina ile gerçekleştirilen sonuçların analizidir. Kontroller yapılır ve sonuç için veriler  müşteri ile beraber değerlendirilir.  Tüm aşamalar özenle ve disiplin ile faaliyete geçirildiğinde ve uygulama aşaması kusursuz gerçekleştiğinde sonuç noktası başarıyla sonlanarak müşteri memnuniyetini sağlar.

Kaliteli hizmet ve olası sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaşım ile proje taşımacılığı gerçekleştirmek lojistik firmasının kalite standartlarını, tecrübelerini gösterir. Tüm aşamaların eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve diğer aşamaların sorunsuz takibi gereklidir ve tabi ki önemlidir.

RLS Lojistik odağını müşterilerinin memnuniyetine ve taleplerine yönelterek adil ve çözüm odaklı yaklaşımları ile kaliteli hizmeti harmanlayan ilkeleri ile proje taşımacılığı söz konusu olduğunda da sağladığı üstün hizmet ile mutlu müşteriler kavramını benimsiyor.

Proje Taşımacılığında Kontrol Edilmesi Gerekenler

Proje kargoları alışılagelmiş kargo türleri gibi değildir. Bireysel ulaşım planlamasına ihtiyaç duyar. Bu kargo tiplerinde standardizasyon yoktur ve bu nedenle her kargo ayrı bir vaka olarak ele alınmalıdır, bu nedenle özel bir çözüm planlamasına ihtiyaç vardır.

Çoğu durumda, kargo çok büyüktür ve çeşitli tarife hizmetlerine bölünemez. Nakliye bir noktadan diğerine yapılmalı ve daha sonra kurulum için istenilen yere götürülmelidir. Proje yükünün imalatı ve inşası için geçen süreler göz önüne alındığında bunun için bir planın yapılması her şeyden önemlidir.

İdeal olarak taşımacılık hizmeti nakliye süreci, özellikle ağır yüklerin, ağır havaleli hacimli yüklerin ve taşınacak ekipmanın değerinin artırılmasını ve amacının karşılanmasını sağlamada çok önemlidir. Aksi takdirde istenilen yere uygun şartlarda ulaşamazsa hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle, kargonun alınacağı yolu ve süreç boyunca nasıl ele alınacağını içeren her şeyin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesi önemlidir.

Proje Yükünün Elleçlenmesi

Proje yükünün elleçlenmesi, taşımacılık sektöründe uzmanlaşmış şirketlerin hizmetlerinin uygulanması gereken zorlu ve karmaşık bir prosedürdür.

Her taşıma prosedürü için dahil edilmesi gereken proje kargosunun belirli kilit üyeleri vardır. Projeye atanan mürettebatın bir kısmı, yürütmeleri gereken belirli görevlere sahiptir.

Kargonun yüklenmesinden sorumlu zabit, prosedürden sorumlu olup, gerçek durumu kapsamlı bir şekilde kontrol etmeli ve gözden geçirmelidir. Ek olarak, vinç operatörlerinin ve balast sistemini çalıştıran kişinin durumu işletmesi ve yönetmesi beklenmektedir. Kargoya ve taşıma platformuna zarar vermemek amacıyla yükleme işlemi için çok fazla hazırlık yapılmalıdır.

Proje taşımacılığı, nakliye için güvenli bir şekilde emniyete alınmalıdır. Proje kargo taşımacılığında dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, yükleme prosedürü sırasında güvenlik ve iş akışının sağlanmasıdır. Araç, can, kargo kaybına ve hatta ciddi çevresel tehlikelere neden olan ölümleri önlemek için kargo iyi bir şekilde emniyete alınmalıdır.

Proje kargoları karmaşık ve maliyetlidir ve bu da bir depodan kolayca alınamayacakları anlamına gelir. Bir ağır yük kargosu çoğu durumda üretimi uzun zaman alan özelleştirilmiş bir sipariştir. Yapmaları aylar hatta yıllar alabilir. Herhangi bir küçük hasar, ilgili tüm taraflar için ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle ekip çalışması çok önemlidir. Taşıma işleminde kritik durumları iyi ve hızlı bir şekilde ele almak için esnek ve yüksek motivasyona sahip, iyi işlevli bir insan grubuna ihtiyaç vardır.

Proje Taşımacılığı Hizmeti

Büyük boyutlu kargolarla uğraşırken bir dizi faktör dikkate alınmalıdır. Bu durumda, kritik ve yüksek değerli öğelerin başarılı bir şekilde taşınması ve taşınması için ağır yük taşıma konusunda uzmanlaşmış lojistik şirketleriyle çalışmak önemlidir. Proje kargosu için süreç boyunca özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Operasyonların nasıl yürütüleceği konusunda dikkatli bir değerlendirme ve ayrıntılı bir plan olmalıdır. Bu önemlidir, çünkü proje taşımacılığına konu olan kargonun kaybolması veya hasar görmesi durumunda ortaya çıkan maliyetler çok yüksek olabilir.

Projenizin ihtiyaçlarını karşılayacak etkin bir çözümün yürütülmesini sağlamak için tüm önlemler lojistik firması tarafından alınmalıdır. RLS Lojistik olarak geniş ulaşım ağı ve deneyimli saha ekipleriyle hizmet veriyor, taşımacılık ihtiyaçlarınızı etkin bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

Proje Taşımacılığı Yapan Firmalar

Proje taşımacılığı yapan firmalarının prensipleri standart bir ağırlığın veyahut büyüklüğün üzerinde olan yükleri müşterinin/müşterilerinin isteği doğrultusunda, arzu edilen konuma güvenle ve en ideal, kısa sürede ulaştırmak yer almalıdır.

Proje taşımacılığı kendine has taşıma yöntemleri barındırır ve bu nedenle özellikle proje taşımacılığı söz konusu olduğunda deneyimli, işinin uzmanı ve lojistik sektörü içerisinde sunduğu hizmet kalitesi ile öne çıkan bir firma tercihinde bulunmanız hüsrana uğramamanız açısından mühimdir.

Uzman bir lojistik firması yüksek verimlilik sağlayarak güzergah üzerinde yaşanabilecek tüm olumsuzluklar ve riskler karşısında koruma sağlayarak güvenli bir ulaşım gerçekleştirecektir.

Değinmemiz gereken diğer önemli bir nokta ise taşımacılık avantajları içerisinde zaman tasarrufunun göz ardı edilemez önemlidir. RLS Lojistik zaman yönetimi konusunda da kusursuz hizmeti yakalayarak tüm yolları feth etmektedir.