Tedarik ürünlerinin minimum maliyetlerle, tedarikçiden nihai tüketiciye ulaşırken, tedarik zincirinin tek bir parça olarak düşünülmesi entegre taşımacılık olarak adlandırılmaktadır. “Entegre taşımacılık nedir?” diye daha detaylı açıklayacak olursak, dünyanın birçok bölgesinde üretilen hammaddelerin ya da ürünlerin, zamandan kazanarak hava, demir, kara, denizyolu taşımacılığı gibi farklı taşıma modlarıyla gideceği yere ulaştırılması olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda taşıma modlarının biri ya da birden fazlası da kullanılabilir. Oden Lojistik, lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden olup entegre taşımacılıkta da kaliteli hizmet vererek, müşteri memnuniyetinin ön planda olmasını sağlamaktadır.

Son yıllarda hem taşımacılık sektörü hem de entegre lojistik hizmetleri oldukça gelişmeye başlamıştır. Entegre lojistik sürecinin ürünleri taşıma, depolama, gümrükleme, sigortalama gibi detayları da bulunmaktadır.

Entegre taşımacılıkta, malzemeler dünyanın bir noktasından başka bir noktasına kadar gönderilebilmektedir. Aynı zamanda ulaştığı yerde de yeniden paketlenerek, birden çok yere de ulaştırılabilmektedir.

Entegre Lojistik Süreçleri

Entegre lojistiğin daha iyi anlaşılabilmesi için entegre lojistik süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Üretim ve pazarlama zincirinin başarılı olabilmesi için, entegre lojistik hizmeti de oldukça önemlidir. Entegre lojistik süreçleri, düşük maliyeti esas almaktadır. Ürünün üreticiden çıktığı andan itibaren tüketiciye gidene kadar geçen geçtiği tüm aşamaları kapsamaktadır.

Günlük hayatta tükettiğimiz suya kadar her ürün belli bir lojistik zincirine dahildir. Tabi ki sadece tedarik zinciri ve nakliye değil, ürünün depolanma aşamaları da önemlidir. Entegre taşımacılık, ülke içerisinde yapılabileceği gibi uluslararası da yapılabilmektedir. Özellikle uluslararası olan taşımalarda tüm aşamaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi daha kolay olmaktadır. Bu sayede hem taşımacılık faaliyetleri zaman konusunda gecikmeye düşmeyecek hem de daha az maliyetli olacaktır.

Entegre taşımacılık hizmeti arasında yerini alan detaylardan biri de özellikte serbest ticaret bölgelerde yapılacak olan ithalat ve ihracat konusudur. Bu aşamada müşterinin süreçle ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Oden Lojistik gibi profesyonel hizmet veren lojistik şirketleri her aşamada bilgi sahibi olabilirsiniz. Özellikle gümrük konusunda deneyimli bir lojistik firması sayesinde sevkiyat ve ürün teslim konusunda da hızlı olabilmeniz mümkün. Oden Lojistik, geniş lojistik hizmetleriyle siz müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak çözüm üretmektedir. Siz de iş yükünüzü azaltmak istiyorsanız Oden Lojistik ile iletişime geçerek entegre taşımacılık hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Entegre Taşımacılığın Kapsama Alanları

Entegre taşımacılıkta farklı taşıma modları arasından yararlanılmaktadır. Tabi ki bu süreç yalnızca taşıma modlarını kapsamamaktadır. Entegre taşımacılığın ilk adımı olarak ürünün ya da hammaddenin teminini söyleyebiliriz. Sonrasında ürünün taşınma aşaması, depolanma süreçleri, ürünün paketlenmesi, paketlendikten sonra dağıtıma çıkartılması bir bütün olarak entegre taşımacılığın adımlarıdır.

Entegre Taşımacılığın Faydaları

Kimi zaman ürünün fazla talep görmesi için kaliteli olması tek başına yeterli değildir. Entegre taşımacılığın faydaları göz önünde bulundurulduğunda ürünün pazarlama aşamaları da, ürüne kolay ulaşılabilmesi için avantaj sağlamaktadır. Ürünün veya malzemenin nihai tüketiciye ulaşabilmesi için profesyonel ve güçlü bir pazarlama ve lojistik faaliyetleri gerekmektedir.

Entegre taşımacılığın, maliyetleri düşürmede de etkisi olduğunu söylemiştik. Ürünler taşınırken ihtiyaç duyulan depolama, nakliye, gümrükleme, sigorta, dağıtım aşamalarının hepsinin bir arada planlanması ve uygulanması entegre faaliyetlerinin düşürmesini sağlamaktadır. Örneğin, bir ürün fabrikadan çıktıktan sonra gönderileceği yere ulaşırsa ve ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde dağıtımı yapılırsa depolama hizmetine de fazla harcama yapılmamış olunacaktır.

Entegre Taşımacılığın Çeşitleri Nelerdir?

Gerek uluslararası gerek yurt içi ticarette birçok entegre taşımacılık modları bulunmaktadır. Lojistik sektöründe en önemli detaylardan biri taşıma modlarıdır. Taşıma faaliyetleri lojistik işlemlerinin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Entegre taşımacılığın çeşitlerini aşağıdaki başlıklar halinde inceleyebiliriz.

  • Kara Yolu Taşımacılığı: Kara yolu taşımacılığına baktığımızda genellikle en fazla rekabetin burada yaşandığını söyleyebiliriz. Kara yolu taşımacılığı ile eşyalar daha az zarar görmektedir.
  • Demir Yolu Taşımacılığı: Çoğunlukla ağır tonajlı yüklerin taşınması amacıyla transit ülkeler tarafından tercih edilmektedir. Yatırım maliyetleri biraz fazla olduğu için ağırlıklı olarak devletler tarafından kullanılmaktadır.
  • Hava Yolu Taşımacılığı: Hava yolu taşımacılığı genellikle 500 km’den fazla uzaklıkta olan mesafeler için iyi bir seçenektir.
  • Multimodal Taşımacılık: Intermodal taşımacılık ve kombine taşımacılık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Intermodal taşımacılıkta taşınacak ürün, taşıma kabı değiştirmeden en az iki taşıma sürü ile gideceği yere ulaştırılmaktadır. Bunun için genellikle tır, tren ve yük gemileri kullanılmaktadır. Kara yolu kullanımı bu metod ile aza indirgenmektedir. Kombine taşımacılık ise kara, demir, deniz, hava yolu taşıma modları içinden en az iki tanesinin kullanımı ile gerçekleşmektedir. Özellikle ağır taşımalarda ekonomik çözümler sunar.